Selecteer een pagina

Refresh

BrightSize en Refresh

Bij fusies en overnames is een social due diligence, of in ieder geval een educated quick scan, gewenst. Eventuele verborgen HRM risico’s van een overgang van onderneming komen vooraf in beeld, met hun financiele dimensie.

Daarnaast onstaat er zicht op comptabiliteit van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en HR tools. Dat levert een betrouwbare inschatting van tijd en kosten die nodig gaan zijn om tot een harmonisatie te komen. Of om juist tot structurele pluriformiteit te besluiten.

Ook zonder M&A aanleiding kan er winst worden gehaald uit een periodieke analyse van de in gebruik zijnde HR tools. De jaarlijkse beoordelingsronde geldt bij veel bedrijven nog steeds als makkelijk voorbeeld van een weinig stimulerend intrument, waarbij de opbrengst niet evenredig is aan de benodigde input van management en medewerkers.

Brightsize ziet voor HR management kansen om een optimale positieve impact te hebben op de resultaten van organisaties die moeten veranderen.